CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
O Cechu

Vítejte na nových stránkách Cechu elektrické požární signalizace,

které po téměř 10 letech nahrazují stránky původní. Cílem projektu modernizace stránek nebyla jen změna designu, odpovídající současným internetovým standardům, ale hlavně možnost jejich většího využití jak pro členskou základnu, tak i pro odbornou veřejnost. Kromě portálu, zajišťujícího standardní informace z oblasti normalizace a zákonodárství v oboru EPS, certifikace a pojistných podmínek vám budou stránky přinášet také pravidelně novinky a zajímavosti z oboru, informace o jednání Cechovní Rady a jejích členů s orgány státní správy.
 

Stránky mají přispět také k většímu zapojení členů do činnosti Cechu - za tímto účelem zde naleznete několik novinek. Na pravé straně si povšimněte sekce Anketa, kde máte možnost průběžně hlasovat o aktuálních otázkách. Další možností k podrobnějšímu vyjádření svého názoru Vám poskytuje Diskusní fórum k daným tématům. Pokud budete mít námět na samostatné vlákno či dotaz, rádi ho do fóra přidáme - stačí využít další novinky - Kontaktního formuláře, jehož prostřednictvím nám jej můžete zaslat.
 

Protože hlavním zdrojem příjmů Cechu je kromě členských příspěvků vydávání Provozní knihy EPS,  na nových stránkách  si tuto knihu můžete pohodlně objednat on-line. Ke změnám patří i přehlená fotogalerie, kde můžete prohlédnout fotografie z veletrhů, výstav, Valných hromad či seminářů apod.
 

V neposlední řadě stránky obsahují neveřejnou sekci s informacemi přístupnými pouze registrovaným členům Cechu. Pokud jste řádným členem, nejprve si v pravém sloupci vytvořte novou registraci. Po ověření členství administrátorem Vám bude tato neveřejná sekce zpřístupněna. Pokud ještě členem nejste, můžete si v sekci Ke stažení prostudovat stanovy a stáhnout přihlášku. Rádi Vás mezi námi přivítáme.
 

Cech elektrické požární signalizace České republiky, který vznikl v roce 1992, je živnostenské společenstvo založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. jako sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a poradenství elektrické požární signalizace. V souladu se zákonnou úpravou a stanovami Cechu podporuje společné zájmy podnikatelů v oblasti EPS a přispívá k řádnému provozování činností v tomto oboru. Podle uvedeného zákona získal Cech svou registrací právní subjektivitu.
 

Cech EPS je kolektivním členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). Cech spolupracuje s AGA zejména v oblasti legislativy, kvalifikace, vzdělávání a odborné způsobilosti členů a v oblasti zahraničních vztahů. Úzce spolupracuje také s MV – Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, ČAP, ČSNI, PAVÚS, TZÚS, NBÚ a s jinými organizacemi zabývajícími se návaznou problematikou (SHZ, EZS apod.).
 

Dosavadní činnost spočívala především ve vydávání provozní knihy EPS, pořádání odborných seminářů na téma EPS (dvakrát ročně), byly také vydány zásady pro projektování systémů EPS. Desetkrát ročně (vždy měsíčně vyjma prázdnin) jsou všechny členské firmy informovány o novinkách a všeobecném dění v cechu a v oboru EPS vůbec, a to zejména prostřednictvím zápisů ze zasedání Cechovní Rady. Hlavním tématem posledních let je příprava nové normy pro aplikaci elektrické požární signalizace v našich národních podmínkách.
 

Cílem je učinit Cech našim členům více přístupný a více jej veřejně zpopularizovat. Věříme, že k tomu velkou měrou přispějí také tyto nové internetové stránky.
 

 V Praze dne 30.října 2009
 

Cechmistr Cechu EPS ČR.   Souhlas se zpracováním osobních údajů
   Přihláška do Cechu EPS
   Certifikát kolektivního člena AGA
   Informace o školení členů Cechu v rámci evropského OP LZZ
   Stanovy Cechu EPS (pdf) 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456