CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
29.04.2013 Stanovisko HZS ke kabelům EPS

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odpovědělo na dotaz Cechu EPS, týkající se použití kabelů k EPS, resp. aplikace vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. na elektrické kabely k EPS. Odpověď naleznete po přihlášení v sekci Interní informace pro členy. 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456