CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
11.12.2013 POZOR NA ŠKODLIVÝ AZBEST PŘI MONTÁŽI EPS

Ve Velké Británii bylo publikováno, že ročně zemře 4 000 lidí v důsledku kontaminace azbestem. K expozicím prachovými částicemi může docházet i při montážních pracích při instalaci EPS, zejména ve starých budovách, o kterých nelze prokázat, že azbest neobsahují.
PDF FireNews 3.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456