CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
19.02.2014 BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ DRŽÁK DVEŘÍ

Ve Velké Británii byl představen inovativní bezdrátový magnetický držák dveří. Přístroj je napájen z baterie a spustí se akusticky, když jsou aktivovány požární poplachové sirény. Dveřní držák nevyžaduje žádné externí vedení. Držák je napájen párem standardních mikrotužkových baterií, které zajišťují napájení po dobu delší než jeden rok. Obsahuje indikaci životnosti baterie a signalizaci vybité baterie, aby ji bylo možné při běžné údržbě vyměnit.
PDF FireNews 5.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456