CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
22.10.2014 ZMĚNA NORMY ČSN 34 2710

V srpnu 2013 byla ÚNMZ vydána změna Z1 normy ČSN 34 2710. Změnu zpracovalo CTN při AGA ve spolupráci s odborníky Cechu EPS ČR...
 
PDF FireNews 6.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456