CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
22.10.2014 INFORMACE O JEDNÁNÍ CEN/TC 72

 

 


80. jednání technické komise CEN TC 72 Fire Detection and Fire Alarm Systems se konalo 23. - 24. 10. 2013 v Berlíně. Účastnilo se ho 33 delegátů z 13 zemí, ČR se jednání bohužel neúčastnila.
PDF 1413979421FireNews 09.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456