CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
22.10.2014 KONFERENCE VdS SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY

VdS pořádá 23. října 2014 v Praze v hotelu Diplomat Mezinárodní konferenci VdS s názvem Systémy požární ochrany. V předvečer konference se od 19.00 uskuteční společenské setkání účastníků na slavnostní večeři s možností prohlídky výstavy k činnosti VdS. Vložné na konferenci je 200 Euro.
PDF FireNews 18.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456