CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
23.04.2018 Stanovisko Cechu k provádění kontrol provozuschopnosti prostřednictvím OZO

Stanovisko cechovní rady Cechu elektrické požární signalizace České republiky, z. s., ke „Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení“
PDF Stanovisko Cechu EPS k provádění kontrol provozuschopnosti.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456