CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
29.11.2018 Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Abychom mohli na těchto stránkách poskytnout veřejnosti seznam s kontakty na naše členské firmy, žádáme členy, kteří si přejí být v seznamu zveřejněni, aby v souladu s nařízením GDPR poskytli Cechu EPS ČR výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám souhlas neposkytnete, nebudeme Vás moci nejen zapsat do seznamu členů Cechu EPS ČR, ale ani Vám zasílat zápisy z cechovní rady, newslettery a další informace z Cechu EPS ČR, k jejichž odběru se registrujete. Je zcela na Vašem svobodném uvážení, zda chcete být zveřejněni v seznamu členských firem Cechu EPS ČR a zda chcete nadále přijímat tyto obchodní a organizační informace. Formulář pro udělení souhlasu je ke stažení v záložce O Cechu, vyplněný a podepsaný jej prosím zašlete na info@cecheps.cz 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456