CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
17.12.2009 PF2010

Vážení přátelé, jménem cechovní rady Cechu EPS ČR vám chceme popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 2010.

S poděkováním členským a partnerským organizacím za jejich důvěru v roce 2009

Václav Levíček,
cechmistr

Miroslav Budín,
výkonný tajemník
PDF PF 2010 Cech.pdf


 
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456