CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
Termíny zasedání Rady

Termíny zasedání Rady Cechu EPS v roce 2020:

 

23. ledna
20. února
23. března
20. dubna
18 nebo 25. května dle Pyros
22. června
21. září
19. října
23. listopadu
14. prosince
 
Nebude-li určeno jinak, platí místo konání zasedání na provozovně CEPS, ulice Žirovnická 2, a to od 11:00 hodin.

  
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456