CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
Termíny zasedání Rady

Termíny zasedání Rady Cechu EPS v roce 2016:

 

21. ledna
25. února
31. března
28. dubna
19. května (předběžně na veletrhu Pyros)
23. června
22. září
20. října
24. listopadu
15. prosince
 
Nebude-li určeno jinak, platí místo konání zasedání na provozovně CEPS, ulice Žirovnická 2, a to od 11:00 hodin.

  
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456