Cech elektrické požární signalizace České republiky, který vznikl v roce 1992, je živnostenské společenstvo založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. jako sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a poradenství elektrické požární signalizace. V souladu se zákonnou úpravou a stanovami Cechu podporuje společné zájmy podnikatelů v oblasti EPS a přispívá k řádnému provozování činností v tomto oboru. Podle uvedeného zákona získal Cech svou registrací právní subjektivitu.

Cech EPS je kolektivním členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). Cech spolupracuje s AGA zejména v oblasti legislativy, kvalifikace, vzdělávání a odborné způsobilosti členů a v oblasti zahraničních vztahů. Úzce spolupracuje také s MV – Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, ČAP, ČAS, PAVÚS, TZÚS, NBÚ a s jinými organizacemi zabývajícími se návaznou problematikou (SHZ, EZS apod.).

Dosavadní činnost spočívala především ve vydávání provozní knihy EPS, pořádání odborných seminářů na téma EPS. Byly také vydány zásady pro projektování systémů EPS. Desetkrát ročně (vždy měsíčně vyjma prázdnin) jsou všechny členské firmy informovány o novinkách a všeobecném dění v cechu a v oboru EPS vůbec, a to zejména prostřednictvím zápisů ze zasedání Cechovní rady. Hlavním tématem posledních let je příprava nové normy pro aplikaci elektrické požární signalizace v našich národních podmínkách.

Cílem je učinit Cech našim členům více přístupný a více jej veřejně zpopularizovat. Věříme, že k tomu velkou měrou přispějí také tyto nové webové stránky.
 

V Praze 18. března 2024

Václav Levíček
Cechmistr Cechu EPS ČR