Tento web slouží k prezentaci Cechu EPS, který je také majitelem tohoto webu.
Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a majitel webu nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout při jeho používání, při chybách a výpadcích webu, nebo při použití odkazů na tomto webu.
Web lze procházet zcela anonymně a není vyžadována žádná registrace nebo přihlašování. Web je založen na softwarové platformě WordPress, která používá ke svému provozu cookies. Cookies jsou používány anonymně a nejsou párovány s osobními údaji uživatelů. Veškerá data jsou uložena na území ČR.
Web nepoužívá žádné nástroje pro identifikaci a monitoring přístupů a chování uživatelů (jako jsou např. Google Analytics).
Celý obsah webu je chráněn autorským právem. Není-li uvedeno výslovně jinak, není možné jakoukoliv část webu kopírovat, přenášet či jinak reprodukovat, s výjimkou tisku pro osobní potřebu. O souhlas s použitím částí webu lze písemně zažádat na adrese info@cecheps.cz.

Deklarace souladu s GDPR

Cech EPS ČR se sídlem Ukrajinská 1517/4, 101 28 Praha 10 – Vršovice, IČO: 45772398 tímto prohlašuje, že přijala příslušná technická a organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů jak nařizuje zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., Nařízení (EU ) 2016/679 (GDPR) a související legislativní normy, dle kterých vystupuje Cech EPS ČR v roli zpracovatele osobních údajů.
V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků ohledně zpracování osobních údajů kontaktujte naši společnost na výše uvedené adrese nebo na info@cecheps.cz.