Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným na zakládající schůzi dne 25. 2. 1993 podle zákona 83/1990 Sb. jako sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a poradenství elektrické požární signalizace.

V souladu se zákonnou úpravou a stanovami cechu podporuje společné zájmy podnikatelů v oblasti EPS a přispívá k řádnému provozování činností v tomto oboru.

Podle uvedeného zákona získal Cech EPS ČR svou registrací právní subjektivitu.

Cech EPS ČR je kolektivním členem Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM (dále jen AGA) a Profesní komory požární ochrany (dále jen PKPO).