Stanovisko Cechu k provádění kontrol provozuschopnosti prostřednictvím OZO